PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2017 – 2023


AFIŞ    |   PROCEDURA    |   Adresa_FEGA    |    PROGRAMUL   |   DETALII   |   
Extras din procedură:
    La prima oră, educatorii/ învăţătorii/ profesorii, vor raporta prezenţa preşcolarilor/elevilor. Pentru o comunicare uşoară este pusă la dispoziţie platforma şcolii, unde după autentificare, completaţi numărul elevilor prezenţi şi apoi apăsaţi butonul Salvează.
Dreptul de a primi produsele prevăzute la art.2 lit. adin HG 640/2017, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri. Prin preşcolar / elev prezent la cursuri se înţelege preşcolarul / elevul care a frecventat cel puţin o oră de curs în ziua distribuţiei.
     In cazul în care furnizorul nu este anunţat despre modificările survenite în ceea ce priveşte cantitatea de produse lactate sau produse fructe necesare, răspunderea revine unităţilor de învăţământ, de aici vor aparea plusuri sau minusuri ceea ce ne-ar ingreuna inchiderea corecta a situatiilor. Retroactiv nu se pot acorda produse odata ce situatia s-a incheiat pe luna respectiva.