Sistemul integrat de notare
Panoul de inregistrare utilizatori online

Există un CNP identic in baza de date .
Daca elevul nu apare la clasa contactati administratorul pentru PROMOVARE sau mutare