11.08.2022 08:09:20

S I S T E M U L   I N T E G R A T   D E   N O T A R E

 
  
Autentifica

Mesajul zilei !

Completare nume elevi cu diacritice

Rog diriginţii să corecteze numele elevilor cu respectarea diacriticelor
(Verificaţi dacă afişează corect caracterele ro standard sau tradiţional)


Meniul Elevi - Editează elevi.