Ministerului Educației și Cercetării Științifice Home Învăţământ liceal    Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar
ÎNSCRIEREA
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul şcolar 2015-2016
Actualizat 23.02.2017, 0900
 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ "TEHNOLOGII",
CLASELE XI-XII
DOMENIUL: MECANICĂ
TULCEA, 18-21 APRILIE 2016
Organizator: Colegiul "Anghel Saligny" Tulcea
Detalii înscriere candidați, informații, ... aici

limpiada de Tehnologia Informaţiei - 2013
limpiada de Tehnologia Informaţiei - 2015
Examenul de Bacalaureat
Evaluările Naționale
Actualizat: 19.06.2017 IP
  URGENT Examene de bacalaureat    »
Despre noi  »
 
PROIECTE
  

Este singurul Liceu din judeţ care extinde prin programe proprii, Sistemul Educational Informatizat: vizualizare note in catalog
  • Catalog online
  • Orar online
  • Testări online.
  • Creare/testare rebus online.
 

Admitere 2016-2017
Oferta educaţională pentru
Liceu și profesională  »
Şcoala de maiştri -specializarea Maistru construcţii navale - o clasă (seral). FĂRĂ TAXĂ   detalii înscriere...
Elevii pot opta pentru obţinerea:
  • permisului de conducător auto - categoria B

- NOU -
"Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare" - Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" - Cod SMIS 30342. Toate documentele se pot descărca de  AICI ...
Secretariat  »
Persoane de contact  »
Asigurarea calităţii  »
Intranet  »
Forum de discuţii  »
PAS  »
Starea învăţământului  »
Declaraţie de avere  »
Regulament intern-2016.  »
Regulament de funcţionare-2016.  »
Codul de etică.  »
Informaţii pentru:
Profesori  »
Elevi  »
Părinţi  »
Informaţii:
Partenerii noştri  »
Revista şcolii  »   Suntem beneficiarii programului PHARE TVET prin care a fost reabilitată infrastructura şi îmbunătăţită baza materială a şcolii
Lecţii virtuale  »
Biblioteca şcolii  »
Resurse umane  »  

Am fost desemnaţi ca şcoală pilot care furnizează formare profesională iniţială la şcolile cuprinse în programul PHARE TVET

Suntem furnizor autorizat în formarea profesională a adulţilor


Resurse materiale  »
Olimpiade şi concursuri  »
 
Recomand rezoluţia de 1024 X 768 pixels
 
     
Tulcea Str. Viitorului nr.22
Telefon: 0240 53 42 38
colanghelsaligny@yahoo.ro