• Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"
  •                                                             Orar in perioada Şcoala altfel, 14.12.2020 - 18.12.2020
 
PDF
 
html
 
Orar_Clasa
 
Clasa_v1
 
Orar_Prof
 
Orar_Zi
 
Condica
 
Orar_Zi_v1
 
Raport
 
ÎNAPOI
 
Ajutor
 


Daţi click pe pictogramele din meniu şi veţi deschide orarul pe clase, în două variante, orarul profesorilor şi orarul pe zi pentru scris condica de prezenţă
Clasa_v1, Orar_Prof şi Orar_Zi_v1 pot fi tipărite, vedeţi pictograma sugestivă din meniu nutată html
Tipărirea
1. Se dă click pe orarul dorit şi apoi se selectează fie clasa, fie profesorul fie ziua,
2. Se dă click pe pictograma cu imprimantă notată html,
3. În funcţie de BROWSER (Internet Explorer, Chrome, Mozilla) se dă click dreapta pe pagina deschisă a orarului selectat şi din meniul contextual se alege "PRINT" sau vizualizare dacă vreţi să aplicaţi setări paginii. Dacă nu aveţi "Print" sau "Tipărire", apăsaţi TASTA Alt şi din meniurile Browser-ului, care apar în partea de sus sub titlu, alegeţi meniul "Fişier" sau "File" şi apoi alegeţi "Tipărire" sau previzualizare...