Ministerului Educației și Cercetării Științifice Home Învăţământ liceal    Învăţământ profesional Învăţământ gimnazial  Învăţământ primar Învăţământ preprimar
ÎNSCRIEREA
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2015-2016
Actualizat 09.02.2015, 0900
 
PROIECTE
  
limpiada de Tehnologia Informaţiei - 2013
Actualizat: 26.07.2015 IP
Despre noi  »   AS - COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"
face parte din filiera liceelor tehnologice, profil tehnic.

Este unica şcoală din judeţ care pregăteşte forţă de muncă în domeniul naval.

Pregătim forţă de muncă pentru domeniul construcţiei navale, mecanicii auto şi de întreţinere, electrotehnicii din judeţul Tulcea. Deţinem o încadrare de specialitate care corespunde nevoilor de formare a viitorilor operatori tehnici şi o bază materială care permite o temeinică însuşire a meseriilor.


Este singurul Liceu din judeţ care extinde prin programe proprii, Sistemul Educational Informatizat: vizualizare note in catalog
  • Catalog online
  • Orar online
  • Testări online.
  • Creare/testare rebus online.
 

Admitere 2015-2016
Oferta educaţională pentru
Liceu și profesională  »
Şcoala de maiştri -specializarea Maistru construcţii navale - o clasă (seral). FĂRĂ TAXĂ   detalii înscriere...
Elevii pot opta pentru obţinerea:
  • permisului de conducător auto - categoria B

- NOU -
"Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare" - Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" - Cod SMIS 30342. Toate documentele se pot descărca de  AICI ...
Persoane de contact  »
Asigurarea calităţii  »
Intranet  »
Forum de discuţii  »
PAS  »
Starea învăţământului  »
Declaraţie de avere  »
R.O.I.  »
Informaţii pentru:
Profesori  »
Elevi  »
Părinţi  »
Informaţii:
Partenerii noştri  »
Revista şcolii  »   Suntem beneficiarii programului PHARE TVET prin care a fost reabilitată infrastructura şi îmbunătăţită baza materială a şcolii
Bibliotecă virtuală  »
Lecţii virtuale  »
Resurse umane  »  

Am fost desemnaţi ca şcoală pilot care furnizează formare profesională iniţială la şcolile cuprinse în programul PHARE TVET

Suntem furnizor autorizat în formarea profesională a adulţilor


Resurse materiale  »
Olimpiade şi concursuri  »
 
Recomand rezoluţia de 1024 X 768 pixels
 
     
Tulcea Str. Viitorului nr.22
Telefon: 0240 53 42 38
colanghelsaligny@yahoo.ro